среда, 05. новембар 2014.

Задаци центра

Постављени су и задаци, које би Центар требало да оствари:
1) научно истраживање црквене историје, културе и уметности,
2) презентација резултата истраживања (издавачка делатност,
промоције, трибине и слично),
3) организовање научних скупова,
4) покретање гласила – часописа Центра ("Црквене студије"),
5) афирмација црквених студија и црквеног стваралаштва,

6) формирање библиотеке и научно-документационог центра,

7) развој научног подмлатка (научна и финансијска помоћ, менторство и слично).

2 коментара: