среда, 05. новембар 2014.

Оснивање центраСтање црквених студија код Срба задњих деценија прошлог века не може се оценити нарочито повољним. Разлоге за то треба тражити у непостојању специјализованих институција које би се бавиле истраживањима оних области историје, културе и уметности које су, у тематском смислу, блиске Цркви. Православна традиција и резултати православне културе нису, ни у једном периоду развоја српске науке, нашли институционалне еквиваленте. Нису само идеолошки разлози стајали на путу организовања једне специјализоване институције. Том разлогу треба придодати већ пословичну небригу око чувања националних културних вредности, доминантан утицај идеологизираног приступа друштвеним наукама и друго.
Држава није била заинтересована за оснивање оваквих научних институција или није постојао довољно јак научни и креативни потенцијал који би наметнуо такву идеју. На другој страни, ни у самој Српској православној цркви није било снага, а можда ни озбиљне идеје, да се нешто тако реализује.
Све оно што је до данас постигнуто на пољу црквених студија резултат је мукотрпног рада ретких појединаца на факултетима или институтима. Број научника и истраживача који се баве овом проблематиком скоро је симболичан, а можемо слободно рећи, и поражавајући у односу на задатке које треба реализовати. Овоме треба додати и сталну небригу у стварању кадрова који се баве оваквим истраживањима. Они су најчешће препуштени сами себи, у финансијском смислу, а неретко су и без адекватног менторства.
Упркос свим потешкоћама у неким српским универзитетским центрима постоји минимум кадровског потенцијала који може сачињавати језгро специјализоване институције. После Београда, Ниш је један од оних градова у коме је такав потенцијал могуће организовати и окупити. Група научника је сматрала да је формирање Центра за црквене студије у Нишу веома важан национални, духовни и научни задатак. Зато су одговорно приступили оснивању Центра, инсистирајући на научном кредибилитету и црквено-литургијском животу оснивача.

Нема коментара:

Постави коментар