среда, 05. новембар 2014.

У 2004 години


Слађана Ристић Горгиев

Бесмртност душе у византијској патристици

Ова књига разматра један од најфундаменталнијих проблема светоотачког учења у Византији – бесмртност душе.
Проблем душе се посматра у тријади дух, душа, тело, а његов однос кроз тумачење светих отаца. Аутор даје аргументе онтолошке и гносеолошке заснованости бесмртности у хришћанству, и то не само душе, него целокупног човековог бића.
Основна теза ове књиге у својим завршним разматрањима упућује на став да је бесмртност дар, благодат душама, обоженим а не нужност како се уобичајено мисли.

Бранко Горгиев

Утицај неоплатонизма на дело Псеудо-Дионисија

Ова књига разобличава једно урезано схватање у стручној јавности да је дело Св. Псеудо – Дионисија Ареопагита под јаким утицајем неоплатонизма.
Кроз философску, филолошку и историјску анализу аутор нам даје аргументе против такве тезе и тврди да утицаја у садржинском смислу готово и нема, јер се ради о оригиналном хришћанском аутору.
Ако се и може уочити и терминолошка сличност, она пре упућује само на форму и језик којим су мислиоци тога времена говорили, а никако и на смисао термина.

Бранко Горгиев

Проблем слободе и предестинације у делу св. Јована Касијана

Књига се дотиче односа између западне и источне рецепције и примања милости и слободне воље човека.
Западно поимање је оличено у делу блаженог Августина док је источно оличено у делу св. Јована Касијана, аутора замашне монашке литературе и оснивача монаштва на Западу у V веку.
Књига садржи и оригинални превод 11, 12. и 13. главе Касијанових " Разговора светих отаца" (Conlationes).Владимир Цветковић

Онтологија нужности и онтологија слободе

Владимир Цветковић је философ новије генерације. Дипломирао је философију на Универзитету у Београду, магистрирао Патристичку философију на Универзитету у Дарму (Durham) код професора Ендрју Лаута. Тренутно је на докторским студијама на истоименом Универзитету.
Књига Онтологија нужности и онтологија слободе представља преведену и допуњену магистарску тезу Ontologies of freedom and necesity одбрањену на Универзитету у Дарму.
То је преглед учења о логосу од Хераклита до св. Атанасија Великог приказан кроз призму мењања античке затворене онтологије базиране на нужности у једну нову онтологију која се заснива у Божјој слободи, те на тај начин и слободи човека. Књига је скроман допринос овог младог аутора развоју патристичке философије у Срба.Библиографија владике Атанасија Јевтића

Богословско дело Владике др Атанасија Јевтића је одавно познато ван граница наше земље, а његове књиге се налазе у свим значајним светским библиотекама.
Владика Атанасије је данас водећи српски теолог, преводилац светих отаца и публициста, који увек има активан однос према друштвеној стварности.
Импресиван опус објављених радова је довољан повод за објављивање библиографије.


Бранислав Тодић, Драгиша Бојовић

Сопоћански поменик

Поменици представљају драгоцен историјски извор, нарочито важан за проучавање историје Српске цркве.
Сопоћански поменак, у последње време код нас проглашен изгубљеним, био је изазов за двојицу научника којима историја није ужа специјалност. Др Бранислав Тодић (историчар уметности) и др Драгиша Бојовић (историчар књижевности) дошли су до занимљивих резултата који представљају значајан допринос у проучавању поменика.


Нема коментара:

Постави коментар